Energooszczędny sklep

Lewiatan i klimat
Filar obejmujący działania:

  • mające zwiększać efektywność energetyczną sklepów prowadzonych przez naszych przedsiębiorców,
  • zmniejszające ślad środowiskowy naszej Sieci.

Społecznie zaangażowany

Lewiatan i społeczeństwo
Filar skupiający się na projektach:

  • zapewniających jak najlepsze warunki pracy i rozwoju pracowników z każdego poziomu organizacji,
  • zwiększające świadomość środowiskową i społeczną klientów naszych sklepów oraz
  • adresowanych do społeczności lokalnej.

Godna zaufania organizacja

Lewiatan zawsze zgodnie zasadami
Filar zaangażowany w inicjatywy:

  • dbające o to, aby nasz biznes był prowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami, etyką oraz dyrektywami i regulacjami prawnymi. Dążymy do pełnej zgodności i spójnych zasad obowiązujących w całej naszej Sieci.

Jestem przekonany, że odpowiedzialny rozwój i integracja ze środowiskiem, w którym żyjemy, są kluczem do rozwoju firmy przyjaznej zarówno ludziom, jak i naszemu otoczeniu. Z przyjemnością zapraszam do zapoznania się z Raportem zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Edukacja, świadomość, odpowiedzialność” za rok 2023.

Życzę inspirującej lektury!
Robert Rękas
Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A.

Droga transformacji biznesu w kierunku zrównoważonego jest wyboista i wymaga zaangażowania wszystkich poziomów organizacji. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że rok po przyjęciu naszej Strategii zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Lokalnie odpowiedzialny na lata 2023-25” możemy zaprosić do zapoznania się z drugim Raportem zrównoważonego rozwoju sieci Lewiatan. Rok 2022 wyraźnie pokazał, że wyzwania ESG mogą zakończyć się sukcesem wyłącznie wtedy, gdy dzięki systematycznej edukacji zbudujemy świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju w biznesie i naszym codziennym życiu. A od świadomości już tylko krok do naturalnej odpowiedzialności za podejmowane działania w zgodzie z celami i zasadami sustainability. Edukacja, świadomość i odpowiedzialność to słowa, które najlepiej opisują działania strategiczne rozpoczęte i zrealizowane w 2023 roku. Życzę wartościowej lektury!

Katarzyna Długa
Liderka obszaru ESG w PSH Lewiatan,
Menedżer ds. Marketingu,
Prezes Fundacji PSH Lewiatan. Blisko Twoich Potrzeb.

Wybieram lokalne

Kontynuacja kampanii
lokalnych produktów

wybieramlokalne.pl

Urodzeni Przedsiębiorcy

Promocja wartości
przedsiębiorczości oraz
świadomej sukcesji

urodzeniprzedsiebiorcy.pl

Fundacja Lewiatan

Budowanie zaangażowania
Przedsiębiorców w obszary
ważne dla lokalnych
społeczności

fundacja.lewiatan.pl

Promocja energooszczędnych
i ekologiczny rozwiązań
w sklepach

przeczytaj więcej