Lokalnie odpowiedzialny

Ikona Energooszczędny sklep

Energooszczędny sklep

Lewiatan i klimat
Filar obejmujący działania:

  • mające zwiększać efektywność energetyczną sklepów prowadzonych przez naszych przedsiębiorców,
  • zmniejszające ślad środowiskowy naszej Sieci.
Ikona społeczne zaangażowanie

Społecznie zaangażowany

Lewiatan i społeczeństwo
Filar skupiający się na projektach:

  • zapewniających jak najlepsze warunki pracy i rozwoju pracowników z każdego poziomu organizacji,
  • zwiększające świadomość środowiskową i społeczną klientów naszych sklepów oraz
  • adresowanych do społeczności lokalnej.
Ikona godna zaufania organizacja

Godna zaufania organizacja

Lewiatan zawsze zgodnie zasadami
Filar zaangażowany w inicjatywy:

  • dbające o to, aby nasz biznes był prowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami, etyką oraz dyrektywami i regulacjami prawnymi. Dążymy do pełnej zgodności i spójnych zasad obowiązujących w całej naszej Sieci.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PSH LEWIATAN ZA ROK 2022

Robert Rękas

Zapraszam do zapoznania się z Raportem zrównoważonego rozwoju Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan! Szeroko rozumiana odpowiedzialność stanowi jedną z fundamentalnych wartości naszej organizacji, zatem cykliczne podsumowywanie inicjatyw społecznie, środowiskowo i korporacyjnie odpowiedzialnych jest czymś oczywistym.

Cieszę się, że już teraz, przed startem obowiązkowego raportowania niefinansowego nasze działania zostały podsumowane po raz pierwszy w formie tej publikacji.

Życzę inspirującej lektury!
Robert Rękas
Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A.

Eksperci o raporcie i zrównoważonym rozwoju w Lewiatanie

Silna i odpowiedzialna marka w lokalnej społeczności

Wybieram lokalne

Kontynuacja kampanii
lokalnych produktów

wybieramlokalne.pl

Urodzeni Przedsiębiorcy

Promocja wartości
przedsiębiorczości oraz
świadomej sukcesji

urodzeniprzedsiebiorcy.pl

Fundacja Lewiatan

Budowanie zaangażowania
Przedsiębiorców w obszary
ważne dla lokalnych
społeczności

fundacja.lewiatan.pl

Energooszczędny Sklep Lewiatana

Promocja energooszczędnych
i ekologiczny rozwiązań
w sklepach

przeczytaj więcej